Zajímavé projekty, na kterých jsem měla tu čest se podílet

AOMU

AOMU.png

Kvalitativní sonda do zákaznické spokojenosti s inhalačními tyčinkami

"Lenka worked with us to gather customer feedback after our pilot launch via in-depth interviews. She was able to draw a lot of insights from customer thanks to the way she navigates the discussion. The insights from the interviews helped us to improve product messaging resulting in more satisfied customers and more converting adds. I don't believe we would be able to reach the same level of insight have we interviewed the customers ourselves."

Dan Beseda, Chief Product Officer at AOMU


GROHE

Grohe.png

Kvalitativní hloubková sondáž do nejmenované kategorie

Zkušenosti mezi profesionály v oboru, povědomí, znalost a preference značek s cílem nalézt potenciál pro růst nejmenovaného produktu

"We had the pleasure of working with Lenka for our marketing research needs, and she truly exceeded our expectations. Lenka is not only a great person to collaborate with but also a highly skilled specialist in her field. Our industry is highly technical, and Lenka's impressive skills in conducting in-depth quantitative market analysis greatly contributed to our projects' success. What makes her stand out is her meticulous attention to detail and her dedication to customizing her approach to perfectly match our specific needs. Regardless of the task's complexity, Lenka tackled it with enthusiasm and delivered results that were both insightful and actionable."

Alexandra Bakuncová, Junior Marketing Activation Specialist, Czech & Slovakia, LIXIL EMENA


English Heritage

EH.png

Kvalitativní hloubková sondáž do problematiky zahraničních školních výletů


Tento projekt se týkal oblasti školních exkurzí, konkrétně se zaměřoval na zahraniční výlety prostřednictvím asynchronních diskusí s učiteli. Primárním cílem bylo získat hlubší poznatky o rozhodovacích procesech spojených s plánováním a prováděním těchto výletů, stejně jako zkoumat celkové zkušenosti s nimi spojené.


Cílem diskuse s učiteli bylo odhalit různé faktory ovlivňující rozhodování při organizaci zahraničních školních výletů a porozumět zvážení, výzvám a motivacím, kterým pedagogové v tomto kontextu čelili.

Toto kvalitativní zkoumání mělo zároveň za cíl poskytnout vzhledy, které by mohly pomoci s budoucím plánováním a se zlepšením celkové zkušenosti ze zahraničních školních výletů jak mezi pedagogy, tak mezi studenty.