Klienti na mně oceňují především vysokou empatii, komunikativnost a systematičnost. Dokážu se nacítit na různé cílové skupiny, vést diskuzní skupiny i individuální rozhovory intuitivně s cílem odkrýt požadované oblasti a získané informace pak propojit v hlubší celek.

Co nabízím ...

 • cenovou a metodologickou nabídku marketingového výzkumu šitou klientovi na míru s ohledem na jeho byznys
 • vedení lokálních i globálních marketinogvých studií
 • přípravu kvalitativního scénáře / kvantitativního dotazníku
 • moderování diskusních skupin a individuálních rozhovorů
 • následnou analýzu získaných dat a poznatků včetně přípravy závěrečné zprávy a osobní prezentace 
 • konzultace klientům: 
  • kteří zvažují realizaci marketingového výzkumu
  • kteří mají k dispozici data, která potřebují interpretovat
 • koučink a mentoring v oblasti marketingového výzkumu

Moje zkušenosti

 • kompletní vedení lokálních i globálních studií od konzultace studie, cenovou a metodologickou nabídku pro klienta až po samotné výstupy, analýzy a interpretaci dat, včetně prezentace výsledků
 • moderování diskusních skupin či individuálních rozhovorů s širokým spektrem cílových skupin (např. lékaři, lékárníci, zdravotní sestry a další zdravotníci, ale také pacienti, manažeři, ředitelé, novináři, prodejci, podnikatelé, agronomové a děti)
 • orientace v mnoha oblastech trhu (např. HealthCare, FMCG, Finance, Telco, Reatil, Media, IT, Beauty apod.)
 • koučink a mentoring

 Obrázek1.jpg